Het containerparkreglement 

 • Het belastingreglement kan je hier raadplegen.
 • het huishoudelijk reglement kan je hier raadplegen.
 • Klik hier voor het grondplan.

Openingsuren 

  - Tijdens de" zomermaanden" (vanaf 1 april tot en met 30 september)

Dinsdag van 13u tot 16.30u
Woensdag van 8.30u tot 12u en van 16u tot 19.30u
Vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u
Zaterdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u

- Tijdens de "wintermaanden" (vanaf 1 oktober tot en met 31 maart)

Dinsdag van 13u tot 16.30u
Woensdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u
Vrijdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u
Zaterdag van 8.30u tot 12u en van 13u tot 16.30u

U dient zich minimum 15 minuten voor sluitingstijd aan te bieden aan de ingang van het containerpark.

Bijzondere sluitingsdagen in 2018 

 • Dinsdag 1 mei 2018, Dag van de Arbeid
 • Woensdag 4 juli 2018, kermis Brakel
 • Woensdag 11 juli 2018, Vlaamse Feestdag
 • Zaterdag 21 juli 2018, Nationale Feestdag 
 • Woensdag 15 augustus 2018, O.L.V. Hemelvaart
 • Woensdag 12 september 2018, kermis Brakel
 • Vrijdag 2 november 2018, Allerzielen
 • Dinsdag 25 december 2018, Kerstdag
 • Woensdag 26 december 2018, tweede Kerstdag

WAAR 

Het containerpark is gelegen op de Industrielaan 5 te Brakel

Welk afval 

Volgende afvalstoffen zijn toegelaten volgens de voorgeschreven maximale, cumuleerbare hoeveelheden per beurt:

Toegelaten Maximale hoeveelheid per
openingsbeurt containerpark
Papier en karton 2 m³
Piepschuim 2 m³
Metalen gemengd 2 m³
Autobatterijen 1 stuk
KGA (fysisch onmogelijk om in milieubox te verzamelen) 10 stuks per KGA soort
Motorolie en frituurvetten 10 l
Bouw- en slooopafval 2 m³
Houtafval 2 m³
Groenafval (tuinafval, snoeiafval, boomstronken) 2 m³
Vlak glas 2 m³
Bruingoed en/of witgoed 2 stuks
Autobanden 4 stuks
Grof huisvuil 3 m³
Textiel 2 m³
Herbruikbare materialen 2 m³
Luierafval 10 zakken
Bloempotjes 2 m³
Harde plastic 2 m³

Opmerking: indien deze afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's afkomstig zijn van hun zelfstandige- of bedrijfsactiviteiten worden deze niet aanvaard behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, textiel en herbruikbare materialen en luierafval (deze uitzondering geldt niet voor zorgverstrekkende instellingen). Het oordeel van de toezichters is ontegensprekelijk.

Toegang - beurten - kostprijs 

Het containerpark is toegankelijk voor:

 • diegene die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van Brakel of Horebeke;
 • voor hen die belastingen betalen op tweede verblijven voor de aanvoer van huishoudelijke afvalstoffen van particuliere oorsprong in Brakel of Horebeke;
 • personen die niet zijn ingeschreven in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister in Brakel en Horebeke en die een woning te Brakel of Horebeke hebben gekocht of gehuurd;
 • voor instellingen gelinkt aan overheden en schoolinstellingen via een toegangsbadge;
 • voor verenigingen met een clublokaal (in eigendom of huur) in Brakel of Horebeke.

De afvalstoffen van zelfstandigen en de uitbaters van kmo's mogen niet afkomstig zijn van hun zelfstandige- of bedrijfsactiviteiten behalve voor papier en karton, piepschuim, wit en gekleurd glas, textiel, luiers en herbruikbare materialen.

De toegang tot het containerpark wordt beperkt tot eenmaal per dag met de maximale aangevoerde netto vracht volgens artikel 8 van dit reglement; ieder gezin heeft de mogelijkheid om 2x per jaar 2x per dag naar het containerpark te gaan.

Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen, vreemd aan de dienst. Op zon- en feestdagen is het containerpark gesloten evenals op dagen die door het college van burgemeester en schepenen nog kunnen worden vastgelegd.

Het containerpark is enkel toegankelijk met bedrijfsvoertuigen voor het aanleveren van afvalstoffen die niet gelinkt zijn aan de activiteit van het bedrijf.

Ten behoeve van de gemeente wordt een belasting geheven op het gebruik van het containerpark. Deze belasting wordt als volgt vastgesteld:

 - de eerste 15 beurten zijn gratis, behalve voor het aanbieden van grof huisvuil en landbouwfolie, daarna betaalt men per beurt volgens volgende tarieven:

 • t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt;
 • vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt;
 • vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt.

Deze extra beurten worden aangerekend op de diftarfactuur.

Allen, conform artikel 4 van het containerparkreglement d.d. 26 december 2014, hebben toegang tot het containerpark mits inbrenging van de eigen elektronische identiteitskaart of badge. Ter controle kunnen de containerparkwachters de identiteitskaart vragen en controleren. Deze gratis beurten zijn geldig van 1 januari tot en met 31december.

 - de gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, zijn geldig voor het lopende dienstjaar. Deze beurten worden afgeleverd:

a. op basis van de toestand van 1 januari van het desbetreffende jaar, aan:

1) diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht-of vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke;

                  2) hen die belasting betalen op de tweede verblijven in Brakel of Horebeke;

b. aan diegenen die nog niet ingeschreven zijn in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke en die een woning te Brakel of Horebeke hebben gekocht of gehuurd die dienst doet voor eigen bewoning en mits voorlegging van een afschrift van een verkoops- of huurovereenkomst of een authentieke akte:

1) 15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de aanvraag gebeurt vóór 1 juli van het desbetreffende jaar;

2) 8 gratis beurten , behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt, indien de aanvraag gebeurt na 1 juli van het desbetreffende jaar.

Deze personen hebben hierop slechts 2 maal recht en komen niet meer in aanmerking om gratis beurten bekomen als nieuwe inwoner in hetzelfde jaar.

c. aan diegenen die ingeschreven zijn (nieuwe inwoners) in het bevolkings-, wacht- of vreemdelingenregister van de gemeente Brakel of Horebeke:

1) vóór 1 juli:15 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt;

2) na 1 juli: 8 gratis beurten, behalve wanneer men grofvuil en/of landbouwfolie aanbiedt.

- Verenigingen met clublokaal (in eigendom of huur) kunnen gebruik maken van het containerpark na aankoop van een badge van 50 euro. Deze badge is geldig voor één jaar en kan jaarlijks aangekocht worden. Per vereniging kan jaarlijks slechts 1 badge worden aangekocht.

- per aanvoerbeurt wordt het aantal beurten in mindering gebracht waarbij volgend regels worden gehanteerd:

 • u biedt zich aan binnen categorie 1: 1 beurt;
 • u biedt zich aan binnen categorie 2: 2 beurten;
 • u biedt zich aan binnen categorie 3: 3 beurten.

De zones worden als volgt vastgelegd:

 • Categorie 1: fietsers, voetgangers, personenwagens en andere voertuigen < 1m80 hoogte
 • Categorie 2: personenwagens en andere voertuigen >1m80 hoogte of personenwagens en andere voertuigen met aanhangwagen < 1m80
 • Categorie 3: personenwagens en andere voertuigen >1m80 en met aanhangwagen of personenwagens en andere voertuigen met aanhangwagen >1m80.

  Deze belasting geldt niet indien enkel luierafval wordt aangebracht.

 Bij het aanbrengen van grof huisvuil en/of landbouwfolie (eventueel met ander afval) geldt deze belasting, zoals hierboven omschreven, niet maar geldt volgende belasting:

 • u biedt zich aan binnen categorie 1: 5 euro
 • u biedt zich aan binnen categorie 2: 10 euro
 • u biedt zich aan binnen categorie 3: 15 euro

Deze tarieven worden aangerekend op de diftarfactuur en u ontvangt een ticket die u voorlegt aan de toezichter ter controle.

 Van zodra de gratis beurten (voor het aanbrengen ander afval dan grof huisvuil en/of landbouwfolie) zijn opgebruikt komt bovenop deze belasting ook nog deze belasting bovenop:

 • t.e.m. 3 extra beurten: 3 euro per beurt;
 • vanaf 4 t.e.m. 6 extra beurten: 5 euro per beurt;
 • vanaf 7e beurt: 10 euro per beurt.

Deze extra beurten worden ook aangerekend op de diftarfactuur.

De toezichters zullen middels een handcomputer toezicht uitvoeren op o.a. het aanbrengen van grof huisvuil, landbouwfolie en luierafval.

Toezicht 

Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de dienstdoende containerparkwachters. Iedere bezoeker is verplicht zich voor registratie aan te melden aan de toegangszuil. Aanwijzingen van de toezichters moeten gevolgd worden. Het oordeel van de toezichthouders is ontegensprekelijk. De richtlijnen die door hen worden verstrekt moeten strikt opgevolgd worden.

De officieren en agenten van de gerechtelijke politie en de hulpagenten van de politie zijn gemachtigd om inbreuken op deze reglementering vast te stellen.

De milieuambtenaar en de aangestelden van het containerpark kunnen ten allen tijde de identiteit van de bezoekers controleren.

Openingsuren gemeentehuis

 

MILIEUDIENST Verdieping
sandy.casieris@brakel.be  
jonathan.verspeeten@brakel.be  
055 43 17 60