hoofdeing herselt

Gebruik lokalen in sporthal 'de Rijdt' 

Naam vereniging *:
Adres vereniging *:
Postcode en gemeente *:
E-mail :
Lid van een Brakelse adviesraad * :
Indien ja :
Naam en voornaam contaktpersoon *:
Adres *:
Postcode en gemeente *:
Tel. en/of GSM :
E-mail :
Rekeningnummer (om eventueel waarborg terug te storten) :
Aard :
Lokaal dat de vereniging wenst te gebruiken :

Geef de periode aan wanneer je het lokaal wenst te gebruiken

Datum gebruik lokaal (dd/mm/jjjj) *:
Uur (uu:mm) *:
Tot (dd/mm/jjjj) *:
Uur (uu:mm) *:
Omschrijving van de activiteit :
De gebruiker heeft kennis genomen van het gemeentelijk reglement m.b.t. gebruik lokalen (vul 'ja' in). *:

(klik hier voor het reglement)
 

Anti Spam :
Vul hier de anti spam code in :  
gelieve alle velden met * in te vullen

Openingsuren gemeentehuis