Ambulante activiteiten 

Een ambulante activiteit is de verkoop, de te koop aanbieding en uitstalling met het oog op de verkoop van producten en diensten aan de consument door een handelaar buiten zijn vestiging(en) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen hetzij door elke andere persoon die niet over dergelijke vestiging beschikt.

Deze wetgeving heeft dus betrekking op elke persoon, al dan niet handelaar, die dergelijke verkopen uitoefent.

Ze dekt niet enkel de verkoop van producten maar ook deze van diensten.

Ze heeft daarentegen geen betrekking op:

  • de verkopen aan professionelen voor beroepsdoeleinden;
  • de diensten die uitgaan van professionelen waarvan het beroep aan deontologische regels, goedgekeurd door de overheid, onderworpen is.

Klik hier voor meer informatie over ambulante activiteiten.

Openingsuren gemeentehuis