Afkoppeling riolering 

Het Vlaamse Gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen, bij de bouw van een woning, een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit.

Meer informatie hieromtrent kan hieronder gevonden worden :

Klik hier voor de folder voor die bewoners van straten waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd.

Klik hier voor de waterwegwijzer bouwen en verbouwen van de VMM.

Openingsuren gemeentehuis

 

OPENBARE WERKEN Verdieping
rut.vanderstraeten@brakel.be   
sybille.coesens@brakel.be  
055 43 17 59