Schepencollege 

Tijdens de installatievergadering van 2 januari 2013 kozen de gemeenteraadsleden het college van burgemeester en schepenen (afgekort als ‘het college’).

Naast de burgemeester zijn er in Brakel 6 schepenen, waarvan één ook de OCMW-voorzitter is. Het college komt wekelijks samen op maandagnamiddag.

De belangrijkste taak van het college is het voorbereiden van de gemeenteraad en het uitvoeren van gemeenteraadsbeslissingen. Daarnaast heeft het college specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het budget van onze gemeente.

Het college kan enkel samen beslissen, schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid. Om praktische redenen is er in het college wel een taakverdeling.

Openingsuren gemeentehuis

 SECRETARIAAT SE

SECRETARIAAT Verdieping
danny.vandaele@brakel.be   
dany.blommaert@brakel.be   
tamara.verspeeten@brakel.be
055 43 17 52

 

  

noella.marijns@brakel.be nfjdksfjsdkjfkdsjfsdjsjdfklsjnoella.marijns@brakel.be noella.marijns@brakel.be noella.marijns@brakel.be noella.marijns@brakel.be fdfdfdsddf