Ludo De Smet - financieel beheerder gemeente en wnd. financieel beheerder OCMW 

De financieel beheerder (de vroegere benaming was ontvanger) houdt in opdracht van het college van burgemeester en schepenen een gezond evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de gemeente.

De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de boekhouding van de gemeente. Hij int alle ontvangsten (waaronder belastingen), en doet alle uitgaven voor de gemeente. Hij staat in voor de wettelijke controle op het budget.

Tel. 055 43 17 51

E-mail:  ludo.desmet@brakel.Be

Openingsuren gemeentehuis