Burgemeester wnd. Stefaan Devleeschouwer 

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Als vertegenwoordiger van de regering en van de provinciale overheid bij de gemeente, voert hij de wetten en besluiten uit van de hogere overheden. Hij zit het college voor en is tevens hoofd van de plaatselijke politie. Hij is onder meer belast met het uitvoeren van de politieverordeningen, de handhaving van de orde, het houden van de registers van de burgerlijke stand en het uitvaardigen van politiereglementen in geval van hoogdringendheid.

Oudenaardsestraat 99
GSM: 0496 08 97 37
Zitdag: vrijdag van 16.30u tot 18u - kabinet burgemeester
Bevoegdheden: personeel, veiligheid, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking

 

Openingsuren gemeentehuis